WEIDEVOGELRIJK DE BOEKEL

 

Doel:

De weidevogels gaan landelijk in aantallen achteruit. Om deze neergaande trend te stoppen moeten maatregelen worden genomen.

 Er zijn nog gebieden waar de weidevogels in redelijke aantallen voorkomen. De Boekel is zo’n gebied waar vanaf maart tot en met juli veel weidevogelleven te zien en te horen is. Met name  langs het fietspad vanaf de kanaalweg naar Akersloot.

Om volgende generaties ook nog te laten genieten van deze rijkdom is het belangrijk dat er met elkaar wordt samengewerkt en maatregelen worden genomen.  Boeren, vrijwilligers, wildbeheerders en betrokken organisaties zoals Waterland en Dijken en Landschap Noord Holland werken reeds met elkaar samen om weidevogels te behouden voor de Boekel. 

Wat hebben weidevogels nodig ?

Een geschikt biotoop om  te nestelen. Bescherming om eieren te laten uitkomen. De kuikens van de weidevogels een biotoop aanbieden waar ze voldoende voedsel vinden en kunnen vluchten bij gevaar. Predatie vanuit de lucht en over het land blijft een groot probleem. Kruidenrijke graslanden in combinatie met  plas-dras gebieden, afgewisseld met productie graslanden biedt meer kansen voor weidevogels om te overleven. 

Wat kunnen wij doen ?

  • Tijdens de werkzaamheden op het land de aanwezige nesten beschermen en bij aanwezigheid van kuikens de werkzaamheden aanpassen.
  • Meer kruidenrijke akkers aanleggen. Plas-dras pompen inzetten om (voedselrijke) plassen te creëren op het perceel.
  • Het inzetten van wildcamera’s om meer inzicht te krijgen in het verlies van eieren en kuikens.
  • Het bestrijden en verjagen van een aantal predatoren  door het nemen van passende maatregelen.

Wat hebben wij nodig ?

De percelen zijn allemaal in particulier beheer. Om voldoende voer (gras/mais/graan) te genereren is het onmogelijk om het land zo in te richten dat wij de weidevogels een optimaal biotoop kunnen aanbieden zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. 

Een combinatie van intensief beheer en weidevogelvriendelijke akkers behoort zeker tot de mogelijkheden. Compensatie van verlies aan inkomsten  van de boeren is dan wel noodzakelijk. Daarnaast gaan aanpassingen ten behoeve van de weidevogels gepaard met meer werkzaamheden door de eigenaren en de loonwerkers.

Met de aanschaf van een plas dras pomp kunnen we een perceel aantrekkelijker maken voor weidevogels en hun kuikens.

Met het inzaaien van een kruidenrijke akker op het maisperceel creëren we mogelijkheden voor kuikens om makkelijker voedsel te vinden en eerder  te kunnen schuilen in de strijd met predatoren vanuit de lucht.

Om dit te realiseren hebben wij dit 3 jarig project opgestart met de optie voor een vervolg. 

 

Wat willen wij in het voorjaar 2022 realiseren ?

 

  1. Een 3 jarige kruidenakker op het maisperceel in de Boekel van Gerard Swart. Totale oppervlakte 5000 m2.

       Kosten:  Zaadmengsel, bewerkingen en inkomstenderving

       € 2000,-

  1. De aanschaf en het  plaatsen van een plas-dras pomp op een perceel van fam. Brouwer de Koning in de Boekel.

       Kosten: aanschaf pomp en accessoires

       €2500,-

 

Wat kunnen donateurs als tegenprestatie van ons verwachten?

Bij de start van het weidevogelseizoen wordt een bijeenkomst  georganiseerd  om de voortgang van het project te bespreken. Tevens zullen we terugblikken op het afgelopen weidevogelseizoen met getallen van het aantal gevonden nesten en een schatting van het aantal vliegvlug geworden kuikens.

Tijdens het weidevogelseizoen zullen er excursies worden ingepland langs het fietspad tussen de Kanaalweg en Akersloot. 

In het najaar zal een bijeenkomst worden georganiseerd, om de resultaten van het afgelopen seizoen en de plannen voor komend seizoen te presenteren. 

 

Bedrijven die die een bedrag van 500 euro doneren worden vermeld op een canvas spandoek langs het fietspad door het

WeidevogelRijk de Boekel.

Uiteraard worden zij ook vermeld op de website van Boerderij ter Coulster en op de website van Camping de Boekel.

 

Particulieren kunnen via de  Webshop  een éénmalige bijdrage van 25 euro (via iDeal) dit project voor 3 jaar steunen. 

 

Maandelijks zal op de website van Boerderij Ter Coulster een update plaats vinden van de gedoneerde bedragen en stand van zaken rond realisering van de projecten.