Agrarisch Natuurbeheer

Als boerderij Ter Coulster zijn wij al vanaf 2004 actief met agrarisch natuurbeheer. Dit beheer richt zich voornamelijk op weidevogels in de Boekelermeer polder. Omdat veel van onze percelen niet geschikt zijn voor weidevogels, denk aan de bomen/bos rond percelen, maar ook door al het verkeer en wandelende en fietsende mensen en honden. Zitten bijna alle weidevogels op onze percelen die we in gebruik hebben bij onze jongevee/doroge koeien locatie De Boekel. De meeste weidevogels zitten op en rond de maislanden die we daar hebben. Het grootste gedeelte van de weidevogels bestaat uit Kieviten, met daarbij Scholeksters, Grutto's en Tureluurs. De grutto en tureluur zoekt vaak het langere gras op vlakbij de maispercelen, zodat zij ook beschermd worden door de grote groep felle Kieviten. 

De monitoring, markering en administratie van de nesten gebeurd door onze vrijwilligers Michel en Henk. Met ondersteuning van Tessa (Waterlandendijken) en Wim (Landschap Noordholland). 

De percelen waar we agrarisch natuurbeheer toepassen, zijn voornamelijk bedoeld als winning van veevoer. Maar daarnaast nemen we een groot aantal maatregelen zodat de weidevogels een betere leefomgeving hebben. Zo worden alle nesten gemarkeerd, en vinden alle bewerkingen (frezen, zaaien, maaien, enz) ruim om de nesten heen. Ook nemen we extra maatregelen, zoals uitgesteld maaien, stroken maaien, extensief beweiden, plasdras in Maisland en kruien en bloemenstroken. Vorig jaar hebben we dmv Crowd Funding een kruiden/bloemenstrook van 1750 m2 aan kunnen leggen!