Natuurgebied Rond Het Die

Op 5 december 2019 hebben wij officieel 16,5 natuurgebied gekocht van Provincie Noord Holland, de gronden werden via openbare inschrijving verkocht. Deze gronden zijn door de provincie van productief grasland omgezet naar natuurgrond, met als doelstelling N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland. De hoofd doelstelling van deze grond, is het beheren voor weidevogels. De beste manier om dit te beheren is,  vaste mest te rijden, later te maaien en het te beweiden met koeien en schapen. Ook willen we op een perceel een plas dras gebied te creëren (tijdelijk moeras gebied) zodat de jonge weidevogels meer mogelijkheden hebben om aan voedsel te komen. Dit willen we doen met een plas dras pomp, zo'n pomp werkt heel groen op zonnepanelen.

Het bedrag voor de Plas/Dras pomp is bij elkaar! Een groot gedeelte €1800 is door betrokken mensen via crowdfunding bij elkaar gebracht. Het restant is via een stichting ter versterking weidevogelgebieden ter beschikking gesteld.!!

De pomp draait, en binnen een paar uur werd er al volop gebruik van gemaakt door de eerste Tureluurs. Mede namens de weidevogels danken we alle donateurs en stichting ter versterking weidevogelgebieden!! 

 

Ons 2e weidevogel jaar in het natuurgebied is een feit, de maatregelen hebben goed geholpen.

Het aantal gevonden nesten  in 2020:

Kievit             24x

Grutto             7x

Tureluur         5x

Scholekster   4x

 

Het aantal gevonden nesten in 2021

Kievit               22x

Grutto              5x

Tureluur         10x

Scholekster   6x