Bijdrage is voor een periode van 3 jaar

kruidenrijke grasakker Weidevogelrijk de Boekel

€ 25,00
kruidenrijke grasakker Weidevogelrijk de Boekel
Bijdrage is voor een periode van 3 jaar

Help de weidevogels in de Boekel !

Door uw donatie kunnen wij een kruidenrijke grasakker aanleggen van 5000 m2 ! De aanleg gaat gepaard met extra kosten en verlies aan opbrengst gras/mais. Voor een periode van 3 jaar is het kostenplaatje totaal 2000 euro. 

dank voor uw bijdrage !!!!

Mede namens de weidevogels